Subsidie Sedumdak

Een groen dak, ook wel bekend als een sedum dak, geeft niet alleen een mooi uitzicht, maar speelt ook een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid, biodiversiteit en de opvang van regenwater. Lokale overheden stimuleren dit soort groene initiatieven door middel van subsidies, die variëren afhankelijk van de gemeente waarin het project wordt uitgevoerd. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de subsidies voor sedum daken in de omliggende gemeentes. Lees meer over: Sedum dak aanleggen, als je tips wil en wilt weten wat de voor- en nadelen zijn van een sedumdak.

Subsidiemogelijkheden groen dak

Wanneer je gebruik wilt maken van de subsidieregelingen, gelden per gemeente specifieke regels. Het is aan te raden om deze op de website van je gemeente na te gaan. Voor de onderstaande gemeenten gelden in ieder geval de volgende voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en de volgende subsidiemogelijkheden.

Subsidie groen dak of sedumdak Breda

· Dien je subsidie aanvraag in voordat je begint met de werkzaamheden, of uiterlijk binnen 6 weken na aanleg

· Maak foto’s van de situatie voor aanvang van de werkzaamheden en na afronding van de werkzaamheden · Subsidie vraag je aan via de site van de gemeente met je DIGID op subsidie voor een groen dak

· Met de aanvraag van de subsidie stuur je de offerte mee, die kun je bij ons opvragen, en een beschrijving van de maatregel (wat je gaat doen)

· Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van je subsidie leg je je groene dak aan

· Beslissingstermijn waarbinnen de gemeente een beslissing neemt is 13 weken

· Je kunt subsidie aanvragen voor een groen dak van 1 januari tot en met 15 december van het betreffende jaar.

· Bij ontvangst van de subsidie ben je verantwoordelijk voor de instandhouding, het beheer en onderhoud van het groene dak voor de periode van minimaal 5 jaar

De subsidie voor een groen dak is maximaal €25,00 per vierkante meter. U kunt een aanvraag doen voor maximaal €3000,00. Wanneer je een huurwoning hebt, dien je toestemming te vragen aan de eigenaar van het pand. Voor advies over de constructie van je dak kun je subsidie krijgen, die alleen worden vergoed als het groene dak wordt aangelegd. Dit is maximaal €250,00 bij een dak met een oppervlak tot 100 vierkante meter. Bij een dak met een groter groen oppervlak dan 100 vierkante meter bedraagt de subsidie maximaal €350,00.

Subsidie groen dak of sedumdak Tilburg

Particulieren ontvangen maximaal €2500,00 aan subsidie bij het gebruik maken van meerdere subsidiemogelijkheden. Om subsidie aan te kunnen vragen gelden de volgende voorwaarden:

· Stuur de offerte van uw groene dak in voor aanvang van de werkzaamheden

· Hierbij dien je foto’s in te sturen van de situatie voor aanvang

· Achteraf dien je een verantwoordingsformulier in te sturen, hierbij voeg je de factuur toe en foto’s van de aangelegde situatie.

· Op het moment van aanvragen zijn de werkzaamheden nog niet gestart

· Het oppervlakte van het dak moet minimaal 6 vierkante meter zijn

· Als je niet de eigenaar bent, maar huurder, moet je schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar van het pand

· Je mag maar 1 x per jaar een aanvraag doen voor een groen dak

· Het groene dak moet minimaal 10 jaar onderhouden worden en intact blijven

· Binnen 8 weken ontvang je een beslissing over de subsidieaanvraag

· Binnen 26 na ontvangst van de beslissing moet je je groene dak hebben aangelegd

Voor een groen dak met een waterbergingscapaciteit tot 30 liter per vierkante meter ontvang je 50% subsidie, met een maximaal bedrag van €25,00 per vierkante meter. Bij een groen dak et een waterbergend vermogen vanaf 30 liter per vierkante meter ontvang je een subsidie van 50% tot maximaal €40,00 per vierkante meter. Je kunt de subsidie met je DIGID op de volgende link aanvragen: subsidie klimaatbestendig tilburg

Subsidie sedumdak Oosterhout

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen in de gemeente Oosterhout:

· Er is niet eerder subsidie aangevraagd voor het te vergroenen dak

· Het dak moet minimaal 5 jaar in stand blijven en worden onderhouden

· De oppervlakte van de vergroening van het dak moet minimaal 5 vierkante meter zijn

· Binnen een half jaar na toekenning van de subsidie moet het groene dak zijn aangelegd

· Voor een groen dak moet het dakwater in de bestaande situatie worden geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater

· De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de constructie waar het groene dak komt

· Het groene dak moet een minimale wateropslag dienen van 20 liter per vierkante meter.

· Bij de aanvraag van de subsidie stuur je de volgende informatie mee: de offerte van het groene dak, een beschrijving van de maatregelen, een overzichtstekening van het perceel waarbij de voorzieningen zijn aangeduid met het aantal vierkante meters, foto’s van voor de aanleg en een technische omschrijving van het groene dak met daarbij de laagopbouw, het waterbergend vermogen en de noodoverloop of vertraagde afvoer.

· Dien de aanvraag voor subsidie uiterlijk 4 weken voor aanvang van de aanleg in, de gemeente heeft 4 weken de tijd nodig voor een beslissing over de aanvraag. Wanneer deze ontvangen is, kun je aanvangen met de werkzaamheden.

· Na aanleg van het groene dak, verstrek je een foto aan de gemeente met daarop de nieuwe situatie, hiermee geef je tevens toestemming om binnen 5 jaar 1 of meerdere controles uit te laten voeren door de gemeente, of de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd, duurzaam wordt onderhouden en in stand is gehouden

De hoogte van de subsidie voor dak vergroening bedraagt €20,00 per vierkante meter met een maximum van €750,00 per subsidieaanvraag. Bij een gecombineerde subsidieaanvraag bedraagt het maximale bedrag €1000,00. Op het subsidieportaal kun je subsidie aanvragen in de gemeente Oosterhout met je DIGID.

Subsidie groen dak Dongen

Voor het aanvragen van subsidie van een groen dak in Dongen zijn de volgende richtlijnen van belang:

· Bij het aanvraagformulier stuur je een offerte mee van de kosten van het materiaal en/of uitvoering van de werkzaamheden en foto’s van de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden

· Als je huurder bent, heb je schriftelijk toestemming nodig van de eigenaar van het pand

· Binnen 6 weken na je aanvraag wordt een beslissing genomen over de subsidie, daarna kun je aanvangen met de werkzaamheden.

· Binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie moeten de maatregelen zijn uitgevoerd

· Na voltooiing van de werkzaamheden lever je binnen 6 weken foto’s aan van de realisatie en een kopie van de facturen die het betreft

· Je bent zelf verantwoordelijk voor de constructieve sterkte voor de aanleg van het groene dak

· De minimale oppervlakte van het aan te leggen groene dak moet 4 vierkante meter zijn, maximale subsidie is €2000,00 of €2500,00.

De subsidie voor een groen dak in Dongen is €20,00 per vierkante meter voor een groen dak met een substraat laag tot 40 mm, en een minimale waterberging van 25 liter per vierkante meter. Voor een groen dak met een substraat laag groter dan 40 mm en een minimale waterberging van 25 liter per vierkante meter en minimaal 8 inheemse plantensoorten is een subsidie van €25,00 per vierkante mater met een maximum van €2500,00. Subsidie in de gemeente dongen vraag je hier aan met je DIGID: klimaatsubsidie

Waterbergend vermogen van een groen dak

Een van de meest opvallende eigenschappen van groene daken is hun indrukwekkende vermogen om water te bergen, wat bijdraagt aan een duurzaam waterbeheer in stedelijke gebieden. Groene daken kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën op basis van hun waterbergend vermogen: die met een capaciteit tot 25 liter per vierkante meter en die met een hoger waterbergend vermogen.

Waterbergend vermogen van minder dan 25 liter per vierkante meter dak

Deze daken fungeren als effectieve sponzen, waardoor regenwater wordt vastgehouden en langzaam wordt vrijgegeven. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van regenwaterafvoer naar rioleringssystemen, maar bevordert ook de geleidelijke bevochtiging van de omgeving, waardoor de kans op overstromingen vermindert.

Waterbergend vermogen van meer dan 25 liter per vierkante meter dak

Voor projecten waar een nog grotere waterbergingscapaciteit nodig is, zijn er groene daken die meer dan 25 liter per vierkante meter kunnen vasthouden. Deze daken zijn ideaal voor gebieden met intensievere regenval en dragen bij aan het verminderen van piekafvoeren, waardoor overstromingsrisico’s nog verder worden beperkt.

Het implementeren van groene daken met een aangepast waterbergend vermogen kan niet alleen voldoen aan lokale voorschriften, maar ook bijdragen aan een veerkrachtiger en duurzamer stedelijk ecosysteem. Ontdek nu hoe u kunt profiteren van de beschikbare subsidies in uw gemeente en maak een positieve impact op zowel het milieu als uw lokale gemeenschap. Vergeet niet om na te gaan wat de dakconstructie aan gewicht kan dragen, voordat je een keuze maakt in het soort dak vergroening.

Heb je nog vragen over subsidie, of hulp nodig met een offerte of de aanleg van een groen dak, neem contact met ons op.

Geef uw tuin de aandacht die ze verdient.

Benieuwt wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan snel ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Vul hier uw naam in
Vul hier uw adres in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Waar gaat het over? *
Geef aan wat het onderwerp van uw bericht is
Laat hier uw bericht achter?
Bedankt voor uw bericht, wij gaan ermee aan de slag!
Oeps..Er is iets fout gegaan, probeer het nogmaals.
Bedankt voor uw bericht en de interesse in Florissant tuinen.
OEPS! Er is iets mis gegaan, probeer het opnieuw. Mocht het wederom niet lukken kun u contact opnemen per mail; sem@florissanttuinen.nl